AANKOOP EN GEBRUIK VAN SMEERMIDDELEN BINNEN DE EUROPESE UNIE

AANKOOP EN GEBRUIK VAN SMEERMIDDELEN BINNEN DE EUROPESE UNIE

We krijgen bijzonder regelmatig vragen of fabrikanten (OEM-ers) een bepaald merk of type smeermiddel mogen dicteren. Veelal wordt gedacht dat dit het geval is, het tegendeel is waar!

Hieronder vindt u de top 10 vragen en antwoorden m.b.t. de aankoop en gebruik van smeermiddelen binnen de Europese Unie, samengesteld door UEIL.

INVOERING
“Sinds het Verdrag van Rome is de vrije concurrentie in de Europese handel geregeld door de Europese en nationale wetgeving.

Nationale handhavingsinstanties, de nationale rechterlijke instanties en de Europese Commissie zijn allemaal verantwoordelijk voor zorgen dat de regels worden toegepast.

Nieuwe Europese regelgeving, die een impact op uw bedrijf kunnen hebben, zijn onlangs in werking getreden 1. (1. Verordeningen 461/2010, 330/2010, 715/2007, 595/2009).

Dat is de reden waarom UEIL, dat is de onafhankelijke overkoepelende vereniging voor de Europese smeermiddelen industrie, heeft besloten om deze folder te publiceren om vragen die u kunt hebben met betrekking tot de aspecten van het juridisch kader met betrekking tot de aankoop en het gebruik van smeermiddelen en andere functionele vloeistoffen te beantwoorden ”

 1. kan de voertuigfabrikant u verplichten om voor haar voertuigen het gebruik van haar eigen smeermiddelen en andere vloeistoffen of die van een bepaalde  smeermiddelproducent te gebruiken?
  Nee, behalve wanneer de voertuigfabrikant zelf de producten betaalt (bijv. gratis onderhoud, herstelwerk i.v.m. terugroepactie)
 2. Kan de voertuigfabrikant u aanraden voor haar voertuigen het gebruik van haar eigen smeermiddelen en andere vloeistoffen of die van een bepaalde smeermiddelproducent te gebruiken?
  Ja, eenvoudige aanbevelingen zijn toegestaan, maar ze kunnen niet verplicht worden gesteld. De voertuigfabrikant kan alleen een minimale kwaliteit en prestatie niveaus (API, ACEA, de fabrikant standaard …) vereisen.
 3. Is het waar dat de garantie niet van toepassing zou zijn als de aanbeveling van de voertuigfabrikant niet wordt gevolgd?
  Nee, de voertuigfabrikant kan de garantie niet terugtrekken als smeermiddelen en andere functionele vloeistoffen die voldoen aan de eisen gesteld door de voertuigfabrikant ten aanzien van kwaliteit en technische prestaties. De Europese Commissie zal niet aarzelen om de procedure als een voertuigfabrikant te starten indien gedreigd wordt de garantie niet na te komen als gevolg van het gebruik van een product van gelijke kwaliteit.
 4. Hoe kan ik de technische voorschriften over smeermiddelen en andere functionele vloeistoffen te verkrijgen?
  Autofabrikanten hebben de plicht alle technische informatie, waaronder technische specificaties op smeermiddelen en andere functionele vloeistoffen te verstrekken, aan wie onderhoud pleegt of gebruik maakt van deze producten om een correcte toepassing mogelijk te maken.
 5. Kan ik als klant zelf een smeermiddel naar keuze selecteren, zolang het voldoet aan de specificaties zoals omschreven door de voertuigfabrikant?
  Ja, je bent vrij om het merk van uw keuze te kiezen, zolang het voldoet aan de technische eisen van de voertuigfabrikant.
 6. Ik heb een contract met een fabrikant van het voertuig. Hoe zit het met een niet-concurrentiebeding in het contract met betrekking tot smeermiddelen of andere functionele vloeistoffen?
  Je moet ervan bewust zijn dat een niet-concurrentiebeding overeengekomen tussen u en een voertuigfabrikant met betrekking tot smeermiddelen of andere functionele vloeistoffen zou binnen de reikwijdte van de Europese Verordening bepalingen inzake verticale beperkingen vallen (artikel 101 VWEU) als gevolg van de belangrijke marktaandeel van de voertuigfabrikant op de aftermarket sector, (meer dan 30%). In sommige omstandigheden kunnen minimum afnameverplichtingen berekend op basis van uw totale jaarlijkse behoefte ook vallen binnen het toepassingsgebied van deze verordening.
 7. Hoe zit het met vaste prijs onderhoudspakket aanbiedingen, waaronder smeermiddelen, die ik kan worden gevraagd om toe te passen?
  Ten eerste kan de voertuigfabrikant uw verkoopprijs niet dicteren. Dit zal streng worden gestraft op grond van de Europese Verordening Competition.
  Ten tweede, als een onderhoudspakket onder andere  voorgeschreven smeermiddelen biedt  om te voorkomen dat je concurrerende producten kunt kopen, zouden ze worden geïnterpreteerd als een non-concurrentiebeding (zie § n ° 6).
 8. Zijn smeermiddelen binnen de verordening geclassificeerd als reserve-onderdelen?
  Ja, smeermiddelen worden beschouwd als reserveonderdelen binnen de Europese verordening. Zodoende moet alle technische informatie beschikbaar worden gesteld aan exploitanten van motorvoertuig.
 9. Hoe zit het met bonussen en kortingsystemen, waaronder smeermiddelen of andere functionele vloeistoffen opgezet door voertuigfabrikanten?
  Deze systemen kunnen worden beschouwd als indirecte niet-concurrentiebeding verplichtingen  (zie § n ° 6). In sommige gevallen kunnen ze ook worden geanalyseerd als een misbruik van een dominante positie in de aftermarket sector (artikel 102 VWEU).
 10. Wat kan ik doen als een voertuig fabrikant betwist dat het gebruik van een specifiek smeermiddel vanuit mijn oogpunt van gelijke kwaliteit is?
  Als een voertuigfabrikant het gebruik wil betwisten van een specifiek door u  gekozen smeermiddel, dan is het zijn verantwoordelijkheid om te bewijzen dat dit smeermiddel niet voldoet aan de  technische eisen van de voertuigfabrikant .

CONCLUSIE
Deze folder is een overzicht van enkele van de beginselen van de Europese juridische kader met betrekking tot de aankoop en het gebruik van smeermiddelen en andere functionele vloeistoffen.

 • Voertuigfabrikant , importeurs of dealers kunnen zwaar worden beboet als deze regels niet worden nageleefd.
 • Elke vordering met betrekking tot de verordening moet normaal gesproken in eerste instantie worden behandeld door een nationale rechter.
 • Voor eventuele verdere ontwikkelingen of de interpretatie van dit wettelijk kader, of als u nog vragen, neem dan contact op met uw leverancier van smeermiddelen.

UEIL is in Europa bij uitstek de beroepsvereniging  die de belangen van bedrijven die betrokken zijn binnen de smeermiddel Industrie behartigt.

UEIL = INDEPENDENT UNION OF THE EUROPEAN LUBRICANT INDUSTRY
UEIL = UNION INDEPENDANTE DE L’INDUSTRIE EUROPEENNE DES LUBRIFIANTS
(Vrij vertaald: ONAFHANKELIJK UNIE VAN DE EUROPESE SMEERMIDDELINDUSTRIE)

UEIL_leaflet_web version

Bron: UEIL

UEIL

INDEPENDENT UNION OF THE EUROPEAN LUBRICANT INDUSTRY

 

 

 

 

Artikel onder voorbehoud van eventuele schrijffouten, vertaalfouten en wijziging in wetgeving na deze publicatie. Dit geldt ook voor deze informatie verspreid via andere media.

Deel deze post