Schade aan motoren en meer verbruik door E10 benzine

SWEPCO 503 PREMIUM GASOLINE IMPROVER

Schade aan motoren en meer verbruik door E10 benzine

Sinds het 4e kwartaal van 2019 leveren bijna alle tankstations E10 als Euro95 standaardbenzine. Dit is benzine waaraan maximaal 10 procent bio-ethanol is toegevoegd, Dit zou beter voor het milieu zou zijn, aangezien er voor bio-ethanol geen fossiele brandstoffen uit de grond worden gehaald. Nu blijkt dat er nogal wat schade aan motoren en meer verbruik door E10 benzine ontstaat. Eerlijk gezegd was dit te verwachten!

Omdat de prijs van een benzine blijft stijgen, zullen mensen op zoek gaan naar manieren om hun benzineverbruik te verbeteren en hun onderhoudskosten te verlagen. De kwaliteit van benzine zal variëren per leverancier, afhankelijk van de bron en de hoeveelheid gebruikte additieven. Volgens de wet moet alle benzine een minimale hoeveelheid zuiveringsadditieven bevatten, maar dit niveau zal een nieuwe motor, zelfs onder ideale omstandigheden nauwelijks schoonhouden. Brandstof van slechte kwaliteit kan leiden tot slijtage van de pomp, slib en lakvorming op componenten van het brandstofsysteem, verstopte brandstofinjectoren, enz. Dit alles leidt tot slechte prestaties, brandgevaar, afslaan en motorstoring.

Het grootste deel van de verkochte benzine bevat ethanol om het zuurstof- en octaangetal te verhogen. Ethanol heeft echter lagere BTU’s waardoor het vermogen en het benzineverbruik afnemen. Ethanol trekt ook water aan dat corrosie, slechte verbranding en oxidatie kan veroorzaken en de levensduur van de brandstof kan verkorten. Als de hoeveelheid water hoger is dan 1%, kan een fenomeen genaamd “Phase Inversion” optreden, waarbij ethanol en water in een tank gescheiden worden van de benzine. Als het water / ethanolmengsel diep genoeg is tot waar het de brandstofinlaat voor de brandstofpomp bereikt, wordt een motor uitgeschakeld.

SWEPCO 503 PREMIUM GASOLINE IMPROVER

De meeste moderne motoren hebben directe brandstofinspuiting in de verbrandingskamer voor brandstofverbruik en efficiëntie. Tussenin injecties zit de benzine in een hete injector en begint vernis en slib te vormen. Huidige raffinageprocessen, biobrandstoffen en synthetische brandstoffen hebben geresulteerd in brandstoffen met een lage oxidatieweerstand, een kortere houdbaarheid en de neiging om gom en vernis te vormen waardoor minder vermogen wordt gecreëerd.

Benzine uit de raffinaderijen bevat een minimale hoeveelheid additieven om oxidatie, corrosie en slijtage te bestrijden. Benzines van topniveau hebben extra additieven om deze problemen te bestrijden en zijn over het algemeen duurder voor de pomp. SWEPCO 503 Premium Benzine Improver geeft de extra boostbehoefte om injectoren schoon te houden en de problemen van de huidige brandstoffen op te lossen.

Enkele voordelen van SWEPCO 503 PREMIUM GASOLINE IMPROVER:

SWEPCO 503 Premium Gasoline Improver is ontworpen om deze problemen te helpen oplossen. Enkele van de voordelen zijn:

 • Bevat een EPA-goedgekeurde Octane booster die zorgt voor een verhoging van het Octaangetal met één punt, wat helpt bij een completere verbranding en verhoging van actieradius
 • Beschermt tegen schadelijke aanslag en corrosie
 • Reinigt koolstof, vernis, gom en slib van injectoren en het brandstofsysteem
 • Helpt “Phase Inversion” te voorkomen en voorkomt dat water zich ophoopt door water in oplossing te houden.
 • Werkt in benzine, benzine / alcoholmengsels en synthetische brandstoffen
 • Bevordert een completere verbranding voor meer brandstofverbruik en vermogen.
 • Houdt brandstof langer vers, de opslagstabiliteit wordt verbeterd
 • Smeert de bovenste cilinder om slijtage te voorkomen.
 • Helpt voorontsteking, kloppen en pingelen te voorkomen
 • Eenvoudig in gebruik, gewoon toevoegen aan bulk- of boordtanks voordat u brandstof toevoegt
 • Is niet schadelijk voor uitlaatbehandelingssystemen en katalysatoren
 • Kan worden gebruikt in pure benzine, benzine / alcoholmengsels tot E-85 (85% bio-ethanol!) en synthetische brandstoffen. Indien men besluit de percentages verder te verhogen hoeft men zich voorlopig hier niet druk om te maken.
 • Kan worden gebruikt in 2- en 4-takt benzinemotoren (behalve scheepsmotoren).
 • Effectief in carburated, port-brandstofinspuiting of directe injectie motoren.

Toepassingen:

Vloten, bestelwagens, gazonuitrusting, landbouw, persoonlijke voertuigen, gemeenten, postvoertuigen, taxibedrijven, motoren en generatoren.

OPMERKING:

Niet aanbevolen voor buitenboord- of binnenboordmotoren op vaartuigen, boten of waterscooters.

Noot :

Tijdens rijden blijft het moeilijk om brandstofbesparing nauwkeurig te meten, aangezien het de ene keer druk is op de weg en een andere keer men kan doorrijden, dan weer veel in de stad wordt gereden en een andere keer weer meer op de snelweg en de ene keer men meer haast heeft dan de andere keer en het pedaal wat verder in zal trappen.  Over het algemeen zal het brandstofverbruik tussen 5 en 15% afnemen, soms zelfs meer. Er zijn te veel variabelen om hier een hard percentage aan te kunnen koppelen.

WAT KOST SWEPCO 503 PREMIUM GASOLINE IMPROVER?

Men moet rekenen dat SWEPCO 503 bijna €. 0,08 per liter, inclusief BTW kost. Hiermee wordt het prijsverschil tussen EURO-95 en 98 ongeveer teniet gedaan, maar u behaalt veel betere emissies dan met een van beide benzinesoorten wordt gehaald, het brandstofverbruik zal efficiënter zijn, de motor wordt veel schoner gehouden waardoor ook de vervelende bijwerkingen worden weggenomen.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op, wij geven graag een andere toelichting.

Deel deze post