REACH

REACH

Wij zijn er trots op om te stellen dat SWEPCO Lubricants volledig voldoet aan de REACH-regelgeving door volledig en met succes geregistreerd te zijn. Vereiste documentatie op aanvraag beschikbaar.
Reach Compliance logo

Wat is REACH?
Registratie (Registration), Evaluatie (Evaluation), Autorisatie (Authorisation) en beperkingen (Restriction) ten aanzien van chemische stoffen (Chemicals) (REACH) is een verordening van de Europese Unie die de productie en het gebruik van chemische stoffen adresseert en hun potentiële effecten op de menselijke gezondheid en het milieu.

REACH is bedoeld om het volgende te bereiken:

  • Registratie van basisinformatie over chemische stoffen door bedrijven bij een centrale databank ingediend
  • Evaluatie van de geregistreerde informatie om gevaren en risico’s bepalen
  • Autorisatie machtiging, opgelegd aan het gebruik van zorgwekkende stoffen
  • Beperking van het gebruik van een stof als het een onaanvaardbaar risico vormt voor de gezondheid of het milieu

Door het bereiken van deze doelstellingen hoopt REACH een positieve invloed te hebben op:

  • De menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen het gebruik van chemicaliën
  • Om de Europese producenten en importeurs verantwoordelijk te maken voor het gebruik van en het begrijpen en beheersen van de risico’s, verbonden aan de chemische producten die zij op de EU-markt brengen
  • Om het vrije verkeer van stoffen op de EU-markt toe te staan
  • Om innovatie en concurrentie in de EU chemische industrie te verbeteren
  • Om het gebruik van alternatieve methoden te bevorderen na het vaststellen van gevaarlijke eigenschappen van stoffen

Voor een verdere toelichting en antwoorden op veel gestelde vragen verwijzen wij u graag naar de volgende pagina van de Rijksoverheid en informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot REACH en van de Europese Commissie.